Paměťové techniky

Základní principy ukládání
informací do paměti

Systém spojování

Systém číselných tvarů

Master systém

Římský loci systém
(paměťová cesta)

Rytmus paměti

Základní principy ukládání informací do paměti

Základní principy a pravidla ukládání do paměti jsou nedílnou součástí úvodu do všech následně představovaných metod ukládání informací. Tyto principy vycházejí z mnemotechnik (systému metod ulehčujících zapamatování a zvětšující rozsah paměti), které používali již staří Řekové. Pro snadnější ukládání do paměti využíváme základních principů jako je například pohyb, humor, barvy a další.

Co to vlastně paměťová technika je a v čem spočívá?

Paměťové techniky neboli mnemotechniky stojí na tom, jak naše paměť a mozek funguje. Často totiž při učení se klasickým biflování děláme vlastně všechno obráceně. Učíme se nudné, nicneříkající pojmy a dalo by se vlastně říci, že mozek se nudí. Existují i různé druhy paměti, ale obecně je dokázáno, že naše paměť lépe reaguje na obrazy než na pouhá slova. Věděli to již ve starověkém Řecku a nejnovější výzkumy to jen dokazují. Mozek si lépe pamatuje cokoli absurdního, směšného, nenormálního třeba i erotického či nechutného, zkrátka cokoli spojené se silnými emocemi. Víme to sami, také si přirozeně vybavíme spíše oslavu narozenin, kde vyskočila z dortu nahatá tanečnice než běžnou, ničím zajímavou večeři. Toho právě mnemotechniky využívají a všechny pracují s tím, že neuchopitelné pojmy jako jsou třeba čísla, jména nebo slovíčka přeměňují na zajímavé obrazy, na které naše paměť slyší. Například si lépe vybavím, že anglicky se dlaň řekne palm, když si představím, jak ke mně natahuje dlaň žebrák a najednou mu z ní vyroste obrovská palma. Možná se to může zdát někomu zpočátku složité, ale v naší knížce ukazujeme, jak se naučit 100 slovíček za hodinu právě pomocí této metody.

Základem paměťových technik jsou takzvané paměťové cesty, do kterých si informace ukládáme a snáze si je zapamatujeme i následně zpětně vybavíme. Co je na nich tak jedinečného?

Římský Loci systém neboli paměťový palác nejčastěji nazývaný metodou paměťových cest je jednou z nejgeniálnějších paměťových technik vůbec. Jsou to fenomenální cesty složené z fixních paměťových bodů, do kterých se dá uložit úplně všechno. Nejde již jen o nahodilou mnemotechnickou pomůcku. Na takovou paměťovou cestu si můžete uložit jednotlivé položky nákupu, ale třeba i prezentaci, projev, státnicové otázky. Účastníci paměťových soutěží si na ně ukládají tisíce čísel nebo třeba balíček kanastových karet, který jsou schopni si v přesném pořadí zapamatovat dnes již do půl minuty. Neexistuje univerzálnější a dokonalejší paměťová technika – to věděli již římští senátoři, kteří paměťové cesty záměrně používali, aby fascinovali lid několikahodinovými proslovy zpaměti. Bohužel se ve středověku umění paměti vytratilo a od té doby si svoji cestu hledá trochu těžko. Což je velká škoda, protože díky paměťovým technikám mohou mít lidé lepší paměť snadno a rychle a v mnohém si tak usnadnit život.

Jak konkrétně vypadá taková paměťová cesta?

Je to cesta s určitým počtem logicky uspořádaných paměťových bodů. Body trasy nám pomohou si zapamatovat informace. Slouží tedy jako takové duševní věšáky pro uložení pojmů do paměti. Cesty lze tvořit kdekoli, doma, cestou do práce, na chatě, na dovolené nebo jen ve své fantazii. Jejich vytváření má určitá pravidla, která sepsali již staří Řekové a převzali je dál Římané. Cesta by měla mít určitý řád, měli bychom vybírat body něčím zajímavé, ne moc velké, ani malé. Je to jednoduché, cesta v bytě může vypadat třeba takto: prvním bodem budou vchodové dveře, vedle dveří jsou věšáky, o kus dále zrcadlo, procházíme kolem skříně, vcházíme do obývacího pokoje, kde je naším dalším bodem křeslo, poblíž stojící lampa a posledním bodem bude sedačka a pokračujeme dál. Cestu je třeba si několikrát v mysli projít a jednotlivé body si představit. Teď si možná říkáte, jak si budeme jednotlivé body pamatovat. To zmiňují i účastníci mých kurzů, kde společně paměťové cesty vytváříme. Procházíme až ven z budovy a když se vracejí, skoro se jim kouří z hlavy, jak se snaží jednotlivé body nezapomenout. Když ale zavřou oči, jednotlivé body se jim bez zaváhání vybaví.

Co má člověk dělat pro to, aby si paměťové techniky osvojil a aby se staly součástí jeho každodenního života?

To je snadné – používat je. Paměťové techniky se mohou zdát komplikované, pokud si o nich jen přečtete v časopise nebo uslyšíte v rádiu. Jakmile je ale potrénujete, vytváření paměťových háčků se stane velmi rychle naprosto přirozenou součástí života. Kouzlo je v tom, že tím trénováním je vlastně jejich používání. Takže až půjdete na nákup, nebudete si seznam psát, ale dáte si položky nákupu na paměťovou cestu. Stejně tak si pomocí technik uložíte heslo do počítače, SPZ, termíny schůzek nebo třeba narozeniny všech příbuzných. To jsou praktické věci, které je dobré znát, techniky si tím perfektně osvojíte a ještě trénujete mozek, což jakožto prevence různých chorob jako stařecká demence nebo Alzheimer také není od věci. A pokud vás trénink paměťových technik nadchne, máme pro všechny zdarma portál www.trenujpamet.cz, kde spousta nadšenců trénuje každý den.

Níže najdete přehled nejzákladnějších paměťových technik.

Nahoru

Systém spojování

Základní paměťovou technikou využívající naši fantazii je systém spojování, kdy jednu věc napojujeme na další. Je třeba zapojit naši fantazii a vše si barvitě představit, využíváme své smysly, zapojíme emoce, humor, pohyb, barvy, velmi dobře se dá využít i erotika. Hlavně si musíme vše vizualizovat - tedy představit si celý obraz jako bychom jej opravdu viděli.

Tato technika je ideální pro seznam pojmů, sadu obrázků, ale i krátkou prezentaci, pár argumentů nebo nákupní seznam. Řekněme, že máte v plánu nakoupit tyto potraviny: chléb, jablka, vajíčka, mléko, mouka. Postupujete tak, že propojujete jednotlivé položky nákupního seznamu mezi sebou pomocí barvitého příběhu – čím více fantazie, absurdity a emocí, tím lépe.

Například si můžete představit, jak držíte v ruce čerstvě upečený, voňavý chléb, který vám vyklouzne z rukou, spadne na zem a roztříští se na spoustu červených jablek, která lákají k nakousnutí, ale v momentě, kdy se do jednoho chcete zakousnout, změní se ve vajíčko, jehož skořápka vám zůstává mezi zuby a žloutek teče po bradě. Jdete do lednice pro mléko, abyste se zbavili skořápek a nepříjemné chuti žloutku. Napijete se, ale místo mléka se na vás z krabice sype mouka a zasněží vás od hlavy až k patě.

Ideální je představovat si v příběhu sami sebe, tím, že budete jeho součástí, můžete si vše lépe prožít, zapojit své vlastní smysly, zkušenosti a představy.

Uplatnění: Pro zapamatování kratších a jednoduchých informací (například co je potřeba koupit nebo krátkou prezentaci)

Nahoru

Systém číselných tvarů

Systém číselných tvarů je jednoduchou technikou pro zapamatování čísel. Využívá tvarů čísel, které nám připomínají nějaký konkrétní obraz. ytvoříme si tak pro každé číslo od 1 do 10 jeden neměnný obraz, jako je tomu například v naší tabulce. Samozřejmě každému mohou čísla připomínat něco jiného, je pouze třeba mít jeden konkrétní obraz pro každé číslo.

Systém číselných tvarů

Pro zapamatování čísla pak vytváříme z obrázku příběh, kdy se zapojením naší fantazie napojujeme jeden obraz na druhý. Čím barvitější a fantazijní příběh, tím lépe.

Dejme tomu, že si potřebujete zapamatovat PIN 8374. Můžeme si představit, jak u bankomatu stojí sněhulák (obraz pro číslo 8 je sněhulák) a chce si vybrat peníze, na ruce mu ale dají želízka (obraz pro 3 jsou želízka), takže nemůže vyťukat pin, želízka ale přesekne sekyrou (obraz pro 7 je sekyra), vyťuká pin, vybere spoustu peněz a odjíždí na plachetnici (obraz pro 4 je plachetnice) na vytouženou dovolenou do teplých krajin.

Uplatnění: Pro zapamatování čísel a jednodušších informací.

Nahoru

Master systém

Master systém je hvězdou paměťových technik. Kromě možnosti uložit si obrovské množství informací slouží hlavně k zapamatování čísel. Čísla jsou pro naši paměť neuchopitelná, proto čísla od 0 do 100 nahrazujeme obrázky. Nejsou to pouze nahodilé obrázky, celý Master systém dodržuje jasná pravidla.

Obrázky vytváříme tak, že nejprve nahradíme čísla od 0 do 9 souhláskami, z nichž po doplnění o samohlásky vytvoříme klíčová slova = naše obrázky. Jsou to podstatná jména, která se dají dobře představit. Klíčová slova pro čísla od 1 do 10 jsou vždy jednoslabičná, ostatní do 100 jsou dvouslabičná. Souhlásky jsou 1=t, 2=n, 3=m, 4=r, 5=l, 6=š,ž,č, 7=k, 8=v, 9=b,p.

Nyní je třeba vytvořit klíčová slova od 1 do 100, která budete trvale používat v rámci vašeho Master systému. Vezměme si např. číslo 1. Musíte najít klíčové slovo, které si lze názorně představit a začíná na t a k tomu je jednoslabičné. Můžete si představit např. tůň, která pro vás bude obrazem pro číslo 1.

Pokusme se o to samé s nějakým jiným číslem, třeba 34. V tomto případě bude pro nás číslo 3 písmenem m a číslo 4 písmenem r. Vytvoříme tedy slovo dvojslabičné. Číslo 34 tak může být např. můra.

Při výběru těch správných slov se občas dostanete ke spojení, která nelze až tak snadno vytvořit, neboť kombinace souhlásek není ideální. Nevzdávejte se! Takto si můžete vytvořit svůj systém 100 klíčových slov Master systému. Můžete také využít naše připravené pojmy a převzít si ta slova, která vám budou nejbližší a zbytek zaměnit podle potřeby za slova vlastní. Master pojmy dle Školy paměti naleznete na trénovacím portále www.trenujpamet.cz, kam se můžete zdarma přihlásit a pojmy si libovolně upravovat.

Pokud si budete chtít zapamatovat PIN nebo třeba telefonní číslo, stačí z jednotlivých dvojic čísel udělat příběh pomocí systému spojování. Budete si například chtít zapamatovat své klientské číslo do internetového bankovnictví 7743993019, protože vás už nebaví ho pokaždé hledat na papírku nebo v mobilu. Můžete si představit, jak do banky vtrhnou členové Ku klux klanu v kápích (77 = Ku klux klan), začnou po sobě házet Ramu (43 = Rama), najednou se objeví papež (99 = papež), který se je snaží usměrnit a odtrhuje je od sebe, společně si na přepážce banky ugrilují na usmířenou maso (30 = maso) a zapálí si dýmku míru (19 = tabák).

Uplatnění: Master systém má mnohostranné uplatnění pro zapamatování čísle nebo neomezeného počtu informací v přesném pořadí za sebou.

Nahoru

Římský loci systém (paměťová cesta neboli paměťový palác)

Římský Loci systém neboli metoda paměťových cest je jednou z nejgeniálnějších paměťových technik vůbec. Základem tohoto systému je vytvoření jakési paměťové cesty s určitým počtem logicky uspořádaných bodů. Body trasy nám pomohou si zapamatovat informace. Slouží tedy jako takové duševní věšáky pro uložení pojmů do paměti.

Cesty lze tvořit kdekoli, doma, cestou do práce, na chatě, na dovolené nebo jen ve své fantazii. Pojďme si společně vytvořit jednu takovou paměťovou cestu po bytě. Prvním bodem budou vchodové dveře, vedle dveří jsou věšáky, o kus dále zrcadlo, procházíme kolem skříně, vcházíme do obývacího pokoje, kde je naším dalším bodem křeslo, poblíž stojící lampa a posledním bodem bude sedačka. Cestu je třeba si několikrát v mysli projít a jednotlivé body si představit. Dejme tomu, že si potřebujeme zapamatovat, co musíme zařídit před odjezdem na dovolenou:

 • očkovat se proti žloutence
 • koupit letenky
 • vyměnit peníze
 • zajít si k zubaři
 • koupit krém opalování
 • koupit si sluneční brýle
 • nové plavky

Abychom si zapamatovali, že se máme nechat očkovat – spojíme náš první bod - dveře s očkováním. Můžeme si například představit dveře, jak do nich zapichujeme injekční stříkačky s očkovací látkou jako šipky (pokud bychom chtěli ještě posílit to, že nezapomeneme, že jde o očkování proti žloutence, můžeme ještě na dveře vylít žlutou barvu nebo na ně házet žloutky). Na další bod věšáky můžeme navěsit malé modely letadel, které poletují okolo háčků, chceme si přeci vzpomenout, že potřebujeme koupit letenky. Za rámem zrcadla jsou zastrkané bankovky tak, že se skoro nevidíme. Slyšíme nepříjemný zvuk vrtačky, a když otevřeme dveře vestavěné skříně, vidíme svého zubaře, který si udělal ordinaci v naší skříni. V obývacím pokoji si chceme sednout do křesla, ale sklouzneme se dolů, je totiž pomazané opalovacím krémem. Vedle na lampě jsou zavěšeny stovky slunečních brýlí, které zastiňují světlo. Na kožené sedačce se suší plavky a nám nezbyde, než si sednout do mokra. Na závěr si cestu ještě jednou v duchu projdeme. Vše se pokuste představit co nejvíce barvitě za pomoci vašich smyslů všechny barvy, vůně, šumy a zvuky a pohyby v místnosti.

Uplatnění: Paměťové cesty nám dovolí uložit si do paměti podle potřeby neomezené množství věcí. Pokuste si vytvořit několik paměťových cest a trénovat asociace, s přibývajícími zkušenostmi je možné paměťové cesty využívat pro komplikovanější informace např. na prezentace, argumenty, seznamy, maturity či státnicové zkoušky.

Nahoru

Opakování a rytmus paměti

Nedílnou součástí výše popsaných metod a technik musí být i získání informací o principech opakování a rytmu paměti. K čemu nám jsou informace, které si sice pomocí technik rychleji, přesněji a s lepším porozuměním uložíme do paměti, když nebudeme dodržovat principy rytmu paměti? Je efektivní takové učení, při kterém se stále učíme nové věci a dříve naučené se nám vytrácejí? Samozřejmě si každý z nás odpoví, že není. Proto si na kurzu Školy paměti osvojíme důležité postupy, kterých se například při učení cizích jazyků, přípravě na prezentaci, anebo zkrátka při učení čehokoli jiného, musíme držet.

První opakování by mělo následovat bezprostředně po naučení nových informací. Následně je pro efektivní naučení informací třeba, zopakovat si je do 24 hodin. Dále pak podle složitosti informací do 3 dnů a do týdne.

Nahoru

Nejbližší kurzy

 • Darujte dobrou paměť!

  Chtěli byste věnovat originální dárek, který zůstane na celý život?

  Darujte kurz Školy paměti!

  Koupit kurz jako dárek

Chtěli byste se naučit 100 a více slovíček za méně než hodinu? A mít je navždy uložená v paměti?

Aplikace 2000 SLOVÍČEK

Učte se cizí slovíčka pomocí vtipných a absurdních příběhů. Půjde vám to lépe, bude vás to bavit a zapamatujete si je už navždy.

Tajemství dobré paměti

7 praktických ukázek, jak si okamžitě zlepšit paměť o 100 %