Jak vám sumista pomůže zvládnout maturitu? Paměťové cesty mají opravdu mnoho použití…

Autor: Jakub Pok Publikováno 4.11.2015

Jak vám sumista pomůže zvládnout maturitu? Paměťové cesty mají opravdu mnoho použití…

Před nějakým časem jsem dostal krátký mail od studenta střední školy Ondřeje s velmi konkrétním dotazem. Ptal se, jak by bylo možné využít paměťové techniky při studiu na střední škole stavební. Zmínil se, že jako student nemá dostatek finančních prostředků na kurz, ale byl by rád, kdybych mu poradil, jak by si pomocí technik zapamatovat jednu konkrétní větu.  Již několik článků a rozhovorů s naší Školou paměti četl, ale:

...“Všude uvádíte jako příklady jednodušší věci, které si podle těchto technik zapamatuji. Možná je to moje chyba, ale nějak nedokážu pochopit, jak se naučím například stránku plnou odborných termínů, čísel, obrázků z oboru stavitelství.“

Věta, kterou si potřeboval zapamatovat, zněla:

„Před vstupem do budovy musí být plocha min. 1500 x 1500 mm, při otevírání dveří ven musí být šířka min. 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm, přičemž vstup do objektu musí mít šířku min. 1250 mm.“

Čím déle trénuji s lidmi paměť, tím více jsem si vědom toho, že určité věci se dají vysvětlit velmi rychle. Některé ale potřebují čas a trošku té píle. Původně jsem chtěl Ondřejovi odpovědět v tom duchu, že každá vědní disciplína, a jinak tomu není i u paměťových technik, vyžaduje pochopení základních principů. Měl by tedy začít od základu…

Jsem ale člověk, který konkrétní dotaz nerad nechává bez odpovědi. I když jsem si byl vědom, že porušuji jistá pravidla, že vše má svůj postup a metodické zásady. V tomto případě se jedná o aplikaci dvou zásadních technik – Metody paměťových cest a Master systému pro zapamatování čísel, které když člověk neovládá, tak je to stejné (a já to často tak říkám), jako bych nelyžaře poslal na černou sjezdovku. Pravděpodobně si ublíží a na lyže zanevře. Kdo tedy tyto techniky nezná, musí brát následující příklad trochu s rezervou, neboť má jistou znalostní mezeru. Já osobně si takto ukládám nový občanský zákoník, kdy využívám velké paměťově cesty a právě zmíněný Master systém. Více o obou technikách najdete na www.skolapameti.cz a www.trenujpamet.cz.

Jak by si tedy Ondřej mohl s uvedenou větou plnou čísel poradit? Čísla jsou pro nás neuchopitelná, třeba takové číslo 1500 je nicneříkající pojem, kdybychom ale pro číslo 1500 měli jako symbol TALÍŘ, to už bude pro naši paměť uchopitelnější a lépe se jí s tím bude pracovat. Proč právě talíř? Protože v Master systému máme pro každé číslo do 100 symbol a 15 je zkrátka talíř. Budeme zde tedy kombinovat čísla, tedy Master systém s Technikou paměťových cest.

Vzhledem k tomu, že si potřebujeme uložit 3 konkrétní body, které mají jasné rozměry, vytvořil bych si 3 krátké bodíky na paměťové cestě. Budeme vlastně kopírovat to, co Ondřej potřebuje znát a co má reálné lokalizování.

1. bodem bude plocha před vstupem do budovy  - zde budu chtít dát 1500 na 1500 mm.
2. bodem budou dveře, otevřené ven  - zde si budu chtít zapamatovat šířku 1500 a délku 2000 mm.
3. bodem bude vrátný, který hlídá vstup do objektu - potřebuji znát šířku vstupu 1250 mm.

Následně přijde na řadu transformace čísel, vzhledem k tomu, že v mailu ani newsletteru celý Master sytém nevysvětlím, tak alespoň napíšu zástupné symboly pro jednotlivá čísla. Představte si, že číslo 1500 je TALÍŔ, číslo 2000 je pro nás NOS a číslo 1250 je pro nás TUŇÁK. Neřešte, proč tomu takto je, vychází to z určitých pravidel. „Modří“, tedy účastníci Základního kurzu Školy paměti, již vědí :-)

Následně bych si udělal zástupné symboly pro daná slova, která budu později  vkládat. Možná to bude znít trošku bláznivě, ale symboly fungují naprosto perfektně. Vycházíme z toho, jak dané slovo vypadá, co mi asociuje, popřípadě čemu se podobá. Například si mohu říct, že šířka bude SUMISTA. Proč? Protože sumista je přeci krásný symbol pro šířku. Délka může být PRAVÍTKO, nebo metr, který měří délku. Zde nehledejte žádnou hlubší logiku, potřebujeme zkrátka symbol!

Shrnuji: 

  • šířka je SUMISTA
  • délka je PRAVÍTKO

Nyní jen stačí spojit dané paměťové body  - plocha před vstupem do budovy, dveře a vrátný, s čísly. Respektive se zástupnými symboly pro čísla - talíř, nos a tuňák. Přitom si pomáhám se symboly pro šířku a délku - sumista a pravítko.

Jdeme na to!

- Představím si, jak na ploše před vstupem jsou dva TALÍŘE a bouchají se o sebe (= rozměr před budovou je 1500 na 1500).

- Na druhém bodě, tedy na dveřích se houpe SUMISTA a na břichu má nalepený krásný velký malovaný TALÍŘ (= šířka 1500). Mezi dveřmi v rámu je pak vsunuté velké zelené PRAVÍTKO ve tvaru NOSU (= délka 2000).

- Nakonec vidím poslední bod - vrátného, jak společně se sumistou hltají TUŇÁKY (vstup do objektu má šířku 1250) a přitom strašně mlaskají. Čím absurdnější příběh, tím lepší.

Zdá se, že popsání příběhu je složité a trvá velmi dlouho, ale když zavřete oči a představíte si ho jako obrazy, jde to velmi rychle. Osobně bych si sám celou větu se všemi čísly uložil do půl minuty! Déle by to trvat nemělo. Stačí znát techniky pro ukládání čísel a paměťové cesty.

Email s tímto návodem jsem odeslal a za nějakou dobu jsem dostal příjemnou reakci, kde mi Ondřej napsal:

„Dobrý den, chtěl bych vám poděkovat, kvůli radám, které jste mi dal. Bez těchto metod by pro mě byla maturita náročnější. Spousta lidí říká, že je to jen maturita a že je jednoduchá, ale někde se začít musí..“

A já bych rád doplnil, že někde se skutečně začít musí…

Diskuse

Buďte první, kdo se podělí o svůj názor!

Přidejte vlastní názor:

Nejbližší kurzy

  • Darujte dobrou paměť!

    Chtěli byste věnovat originální dárek, který zůstane na celý život?

    Darujte kurz Školy paměti!

    Koupit kurz jako dárek

Chtěli byste se naučit 100 a více slovíček za méně než hodinu? A mít je navždy uložená v paměti?

Aplikace 2000 SLOVÍČEK

Učte se cizí slovíčka pomocí vtipných a absurdních příběhů. Půjde vám to lépe, bude vás to bavit a zapamatujete si je už navždy.

Tajemství dobré paměti

7 praktických ukázek, jak si okamžitě zlepšit paměť o 100 %